อำเภอบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลพะแสง

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียน อสม รพ.สต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” คัดแยกขยะมูลฝอย พัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลพะแสง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

You may also like...