นายอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม” โดยร่วมกับจิตอาสา “ณ.วัดนทีวัฒนาราม(วัดพอด)

วันที่ 24 ม.ค.2561 นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม” โดยร่วมกับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาวัดและให้บริการประชาชน ณ.วัดนทีวัฒนาราม(วัดพอด) ม.1 ต.ชลคราม โดยมีจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับบริการจากส่วนราชการที่ออกหน่วย และร่วมกันพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน

You may also like...