Daily Archive: มกราคม 26, 2018

อำเภอบ้านตาขุน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลพะแสง

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอบ้านตาขุน ร่วมกับ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียน อสม รพ.สต. และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” คัดแยกขยะมูลฝอย พัฒนาบริเวณพื้นที่ตำบลพะแสง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

นายอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม” โดยร่วมกับจิตอาสา “ณ.วัดนทีวัฒนาราม(วัดพอด)

วันที่ 24 ม.ค.2561 นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมโครงการ”อำเภอยิ้มเคลื่อนที่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรม” โดยร่วมกับจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อร่วมกันพัฒนาวัดและให้บริการประชาชน ณ.วัดนทีวัฒนาราม(วัดพอด) ม.1 ต.ชลคราม โดยมีจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรับบริการจากส่วนราชการที่ออกหน่วย และร่วมกันพัฒนาโดยพร้อมเพรียงกัน

นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

วันนี้(๒๔ มกราคม ๒๕๖๑)เวลา ๙.๓๐ น.นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “อำเภอเคลื่อนที”และโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน โดยมีหน่วยงานในพื้นที่ออกให้บริการประชนและจิตอาสาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

จิตอาสา อำเภอคีรีรัฐนิคม พัฒนาบริเวณวัดน้ำหัก

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม ร่วมกับ ส่วนราชการ ท้องที่ ท้องถิ่น นักเรียนโรงเรียนวัดน้ำหัก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาบริเวณวัดน้ำหัก กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี การระลึกถึงความสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และดำเนินกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในพื้นที่ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีนิคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 350 คน