ปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561

วันนี้(19 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผว สฎ มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสฎ เป็นประธานปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ เมือง จ สฎ