จิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดวชิรประดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

วันนี้ 10 มค.61 ว่าที่ ร.ท.สมชาย เรืองจันทร์ นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นประธาน ในการนำจิตอาสาร่วมกันพัฒนาวัดวชิรประดิษฐ์ ม.4 ต.ตะเคียนทอง มีจิตอาสาเข้าร่วมพัฒนา ประมาณ  350 คน

You may also like...