เปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561

วันนี้(8 มกราคม 2561) เวลา 09.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการ ศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ2561 รุ่นที่ 58/2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ เมือง จ สุราษฎร์ธานี

You may also like...