สาธารณสุขอำเภอดอนสัก จิตอาสาด้านการแพทย์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

อำเภอดอนสัก/สาธารณสุขอำเภอดอนสัก จัดสมาชิกจิตอาสาด้านการแพทย์รณรงค์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ บริเวณทางเข้าท่าเรือชีทรานเฟอร์รี่ ม.๘ ต.ดอนสัก และบริเวณหน้าวัดเขาพระอินทร์ครับ ม.4 ต.ปากแพรก ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธ.ค.๖๐ ถึงวันที่ ๓ ม.ค.๖๑ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น