จิตอาสาช่วยผู้ประสบวาตภัยพายุหมุน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันนี้ 31 ธค.2560 เมื่อเวลา 08.00 น.ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่านนายกเหล่ากาชาดฯ ท่านปลัดจังหวัดท่านนายอำเภอเมือง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำล้งทหารในพื้นที่ ทหารกองบิน 7 ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่ และพี่น้องจิตอาสา อำเภอเมืองฯ ร่วมกันฟื้นฟู ทำความสะอาด ให้แก่พี่น้องผู้ประสบวาตภัยพายุหมุน ในเขตพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี