ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2561

วันนี้(26 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2561 ณ ห้องประชุมบัวผุด

You may also like...