ปิดค่ายปรับเปลื่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1

วันนี้ เวลา 11.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดค่ายปรับเปลื่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ณ กองร้อย อส จ สฎ

You may also like...