จิตอาสาอำเภอเวียงสระปรับปรุงระบบแสงสว่างทั่วทุกอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะในโอกาสที่เดินทางมามอบอุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงระบบแสงสว่างทั่วทุกอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ต่อด้วยสมาชิกจิตอาสาอำเภอเวียงสระร่วมกันทาสีตึกโรงพยาบาล รั้ว แนวกั้นรั้วอิฐต้นไม้ประดับ ทำความสะอาดบริเวณลานพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงพยาบาลฯ

 

You may also like...