ส่งมอบงานของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในการส่งมอบงานของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ   มัสยิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like...