ประชุมชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดและอำเภอ

วันนี้ เวลา 13.30 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสฎ/หัวหน้าสำนักงาน ศอ ปส จ สฎ เป็นประธานประชุมชุดปฎิบัติการปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัดและอำเภอเป้าหมาย เพื่อบูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม ศอ ปส จ สฎ

You may also like...