อำเภอบ้านนาสาร นำจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ ที่ ตำบลควนศรี

วันนี้ ( 17 ธันวาคม 2560 ) เวลา 13.30 น. นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอบ้านนาสาร พร้อมด้วยนางสาวปวีณา กลิ่นวิชิต นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร นายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนพพร จันทบูรณ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลควนศรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดอาคารสถานที่ และบริเวณพื้นที่โดยรอบเทศบาลตำบลควนศรี และทำพิธีเปิดสะพาน ตามโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมประมาณ 300 คน

You may also like...