ประชุมคณะทำงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้(15 ธันวาคม 2560) เวลา 13.30 นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สนง ท้องถิ่น จ สฎ

 

You may also like...