Monthly Archive: ธันวาคม 2017

ประชุม นายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 08.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการประชุม นายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่)

ปิดค่ายปรับเปลื่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1

วันนี้ เวลา 11.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดค่ายปรับเปลื่ยนพฤติกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่นที่ 1 ณ กองร้อย อส จ สฎ

เปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายวิชวุทย์ จินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2 ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ สวนหลวง ร.9 สุราษฎร์ธานีและบริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีจิตอาสามาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2561

วันนี้(26 ธันวาคม 2560) เวลา 14.00 ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณารางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2561 ณ ห้องประชุมบัวผุด

การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม

วันนี้(26 ธันวาคม 2560)เวลา 11.00 ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ/ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้บูรณาการร่วมกันในการออกให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ต ท่าข้าม อ พุนพิน จ สฎ

ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกรายการแหลงข่าวเช้านี้ และผู้ว่าพบประชาชน

นนี้(26 ธันวาคม 2560) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมออกรายการแหลงข่าวเช้านี้ตั้งแต่เวลา 08.30 และร่วมออกรายการผู้ว่าฯ คุยกับประชาชน ตั้งแต่เวลา 09.30 ณ สวท สุราษฎร์ธานี

เปิดงานรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบ “Phangan zero death 2018”

วันนี้ (25 ธ.ค.60) เวลา 09.00 น. นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบ “Phangan zero death 2018” ณ บริเวณวงเวียน หลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บูรณาการงานระหว่างคณะสงฆ์ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ โรงพยาบาล สถานศึกษา ภาคเอกชน ผู้ประกอบการรถเช่า และศูนย์กู้ภัยฯ มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ ประมาณ 120 คน ก่อนปล่อยขบวนรถ พระครูสิริทีปรัต เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน ให้โอวาทเตือนสติแก่ผู้ขับขื่

 

อำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชน และสร้างมิตรภาพ เนื่องในโอกาสเทศกาล MERRY CRISMAS & HAPPY NEW YEAR 2018

นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์นายอำเภอบ้านนาเดิม จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชน และสร้างมิตรภาพ สัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งความสุข อำนวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลMERRY CRISMAS & HAPPY NEW YEAR 2018 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านนาเดิม

 

จิตอาสาอำเภอเวียงสระปรับปรุงระบบแสงสว่างทั่วทุกอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะในโอกาสที่เดินทางมามอบอุปกรณ์การแพทย์และปรับปรุงระบบแสงสว่างทั่วทุกอาคารของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ต่อด้วยสมาชิกจิตอาสาอำเภอเวียงสระร่วมกันทาสีตึกโรงพยาบาล รั้ว แนวกั้นรั้วอิฐต้นไม้ประดับ ทำความสะอาดบริเวณลานพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต และร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน้าโรงพยาบาลฯ

 

ส่งมอบงานของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (25 ธันวาคม 2560) นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ในการส่งมอบงานของคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ   มัสยิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี