เปิดโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ เวลา 10.00 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ เมือง จ สฎ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน