Daily Archive: พฤศจิกายน 29, 2017

ประชุมนายอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา08.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอครั้งที่ 11/2560
 

มอบดอกไม้แสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนใหม่

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา08.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารจังหวัด และนายอำเภอมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561

ใบนำส่ง

สรุปแผนการดำเนินงานโครงการพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่ของที่ทำการ ปค สฎ

บัญชีโครงการ