ตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงจำนำ (สถานธนานุเคราะห์)

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เข้าตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงจำนำ (สถานธนานุเคราะห์) เพื่อประกอบการขอออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ณ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ถนนสุราฎร์-นาสารต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

You may also like...