ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ

…………………..

ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การดำเนินการต่างๆ สำหรับที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอ ดังนี้

1. เว็บไซด์ www.Dopasurat.go.th

2. เฟสบุ๊ค เพจ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ส่งข้อมูลไป เว็บไซด์ www.Dopa.go.th

โดยให้ที่ทำการปกครองอำเภอ และกลุ่มงาน ที่ทำการปกครองจังหวัด ส่งข้อมูลให้โดย ผ่านไลน์กลุ่ม “ปกครองสุราษฎร์) หรือ E-Mail : Dopa_surat@hotmail.com เพื่อได้นำข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

You may also like...