คัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม     พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัด เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

You may also like...