นายอำเภอเคียนซา ทีมจิตอาสาอำเภอเคียนซา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมรับโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 21พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเคียนซา หัวหน้าส่วนราชการ และทีมจิตอาสาอำเภอเคียนซา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณถนนย่านตลาดเก่า เพื่อ พื้นที่หมู่1 ตำบลเคียนซา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

You may also like...