นายอำเภอเคียนซา ทีมจิตอาสาอำเภอเคียนซา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมรับโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 21พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเคียนซา หัวหน้าส่วนราชการ และทีมจิตอาสาอำเภอเคียนซา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณถนนย่านตลาดเก่า เพื่อ พื้นที่หมู่1 ตำบลเคียนซา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน