ประชุมชี้แจงการเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

วันนี้ 20 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางเบญจมาศ อธิวงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัด เข้าประชุมชี้แจงการเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิด จำนวน 47 คน ณ มัสยิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

You may also like...