Daily Archive: พฤศจิกายน 21, 2017

จิตอาสาอำเภอเวียงสระ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดขยะ แผ้วถางกิ่งไม้ 300 คน

วันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นายอำเภอเวียงสระ ร่วมกับจิตอาสาอำเภอเวียงสระ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยเก็บกวาดขยะ แผ้วถางกิ่งไม้ ถนนสายวัฒนธรรมวัดคลองตาล – วัดเวียงสระ และทำความสะอาดบริเวณวัดเวียงสระโดยรอบ ผู้ ร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

จิตอาสาอำเภอชัยบุรี จำนวน 550 คน บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. ถึง 17.30 น. นายชวลิต โรจรรัตน์ นายอำเภอชัยบุรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 4 แห่ง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 37 หมู่บ้าน ร่วมกันนำจิตอาสาอำเภอชัยบุรี จำนวน 550 คน บำเพ็ญประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณริมถนนสายควนสว่าง-เหนือคลอง ตั้งแต่หน้าที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรีถึงหน้าโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดคูระบายน้ำ กวาด ล้าง ทำความสะอาดถนน รวมทั้งปรับพื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการปกครองอำเภอชัยบุรีเพื่อใช้จัดตั้งตลาดประชารัฐ เพื่อแสดงถึงความรักใคร่ กลมเกลียว สามัคคี และความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำพระราชจริยวัตรแห่งความพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน

ประชุมชี้แจงการเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด

วันนี้ 20 พ.ย. 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางเบญจมาศ อธิวงศ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัด เข้าประชุมชี้แจงการเลือกกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิด จำนวน 47 คน ณ มัสยิดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง