อำเภอชัยบุรีนำจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

วันนี้(19 พ.ย. 60 )เวลา 10.00 น. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอชัยบุรี มอบหมายให้ นายเอกลัษณ์ สายด้วง ปลัดอำเภอชัยบุรี และทีมงานปกครองอำเภอชัยบุรี ร่วมกับนาง ประภาศรี ยิ่งบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี นำจิตอาสาหมู่ที่ 10 บ้านชาติพัฒนา ตำบลคลองน้อย ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ น้ำตกถ้ำผาแดง โดยเก็บกวาดขยะ แผ้วถางกิ่งไม้ และทำฝายชะลอน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน

You may also like...