Daily Archive: พฤศจิกายน 20, 2017

อำเภอเกาะพะงันนำจิตอาสาชาวไทยและชาวต่างชาติบำเพ็ญประโยชน์

วันนี้(17 พ.ย. 60) นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นำจิตอาสาอำเภอเกาะพะงันร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ชายหาด ท่าเทียบเรือ และบริเวณเรือหลวงพะงันโดยมีจิตอาสาชาวไทยประมาน85คนและชาวต่างประเทศประมาณ10คนร่วมทำกิจกรรม

อำเภอเกาะพะงันร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ชายหาด ท่าเทียบเรือ และบริเวณเรือหลวงพะงันโดยมีจิตอาสาชาวไทยประมาน85คนและชาวต่างประเทศประมาณ10คนร่วมทำกิจกรรม

อำเภอชัยบุรีนำจิตอาสาทำฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

วันนี้(19 พ.ย. 60 )เวลา 10.00 น. นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอชัยบุรี มอบหมายให้ นายเอกลัษณ์ สายด้วง ปลัดอำเภอชัยบุรี และทีมงานปกครองอำเภอชัยบุรี ร่วมกับนาง ประภาศรี ยิ่งบุตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี นำจิตอาสาหมู่ที่ 10 บ้านชาติพัฒนา ตำบลคลองน้อย ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ น้ำตกถ้ำผาแดง โดยเก็บกวาดขยะ แผ้วถางกิ่งไม้ และทำฝายชะลอน้ำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน

อำเภอบ้านนาเดิมนำสมาชิกจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์500 คน

วันที่ 20 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิมร่วมกับอบต.ท่าเรือ กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ..นำสมาชิกจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดเก็บขยะและสถานที่สำคัญ ถนน ศาลาหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลท่าเรือ ทั้ง 6 หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนประมาณ 500 คน

 

พิธีเปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที 21/ 61

วันนี้ เวลา 09.45 น.นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานพิธืเปิด การศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที 21/ 61 ณ วิทยาลัยการปกครอ ง ศูนย์อบรมภาคใต้ ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ขอแจ้งเลื่อนจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ขอแจ้งเลื่อนจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  ในวันศุกร์ ที่ 24  พฤศจิกายน  2560 ณ วัดท่าโรงช้าง  หมู่ที่ 2 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  ออกไปโดยไม่มีกำหนด