Monthly Archive: พฤศจิกายน 2017

เปิดโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ เวลา 10.00 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ อ เมือง จ สฎ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

ประชุมนายอำเภอประจำเดือน พฤศจิกายน

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา08.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอครั้งที่ 11/2560
 

มอบดอกไม้แสดงความยินดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คนใหม่

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา08.00 น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารจังหวัด และนายอำเภอมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการของอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561

ใบนำส่ง

สรุปแผนการดำเนินงานโครงการพื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่ของที่ทำการ ปค สฎ

บัญชีโครงการ

ตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงจำนำ (สถานธนานุเคราะห์)

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เข้าตรวจสอบการขอจัดตั้งโรงจำนำ (สถานธนานุเคราะห์) เพื่อประกอบการขอออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ณ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 ถนนสุราฎร์-นาสารต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน “จิตอาสา”

วันนี้ 27 พ.ย.60 เวลา 10.30 – 13.30 นายเกริกไกร สงธานีนายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน “จิตอาสา” ให้กับข้าราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ชาวตำบลเกาะเต่า และนำชาวบ้านร่วมพัฒนาบริเวณ วัดเกาะเจริญสันติธรรม จำนวน300คน

 ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่งในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ

ช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ

…………………..

ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การดำเนินการต่างๆ สำหรับที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอ ดังนี้

1. เว็บไซด์ www.Dopasurat.go.th

2. เฟสบุ๊ค เพจ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ส่งข้อมูลไป เว็บไซด์ www.Dopa.go.th

โดยให้ที่ทำการปกครองอำเภอ และกลุ่มงาน ที่ทำการปกครองจังหวัด ส่งข้อมูลให้โดย ผ่านไลน์กลุ่ม “ปกครองสุราษฎร์) หรือ E-Mail : Dopa_surat@hotmail.com เพื่อได้นำข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไป

ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

คัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้(๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๘.๓๐ น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม     พร้อมด้วยนายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัด นายสุกิจ มีพริ้ง จ่าจังหวัด เข้าร่วมดำเนินการคัดเลือก ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายอำเภอเคียนซา ทีมจิตอาสาอำเภอเคียนซา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมรับโครงการตลาดประชารัฐ

วันที่ 21พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอเคียนซา หัวหน้าส่วนราชการ และทีมจิตอาสาอำเภอเคียนซา ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณถนนย่านตลาดเก่า เพื่อ พื้นที่หมู่1 ตำบลเคียนซา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน