พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้( 29ตุลาคม 2560) เวลา15.00 น นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16-30 ต.ค. 2560 ณ วัดบางใหญ่ ต ลิเล็ด อ.พุนพิน โดยมีสามเณร พระพี่เลี้ยงและพระวิทยากร จำนวน 101 รูปและได้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาแก่สามเณร จำนวน 70 ทุน รวม 72,000 บาท