นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามและให้คำแนะนำการ เตรียมสถานที่ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันนี้ (25 ตุลาคม 2560)นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามและให้คำแนะนำการ  เตรียมสถานที่ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ดังนี้
เวลา 09.00 น. วัดสถลธรรมาราม  อ.พุนพิน
เวลา 10.00 น. วัดท่า  อ.ท่าฉาง
เวลา 11.00 น. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา
12.00 น. วัดศรีสุวรรณ  อ.ท่าชนะ
ทั้งนี้ ทุกอำเภอได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย