พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

You may also like...