นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานสำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยอัญมาประดิษฐาน ณ ห้องพระพุทธรูป ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 2 เพื่อรอเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี