นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560  นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร  ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และความก้าวหน้าการก่อสร้างพระจิตกาธานของประชาชนในส่วนภูมิภาค  ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  อำเภอดอนสัก ,วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา และวัดศรีสุวรรณ อ.ท่าชนะ

You may also like...