Daily Archive: ตุลาคม 18, 2017

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร  ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อบต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560  นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร  ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และความก้าวหน้าการก่อสร้างพระจิตกาธานของประชาชนในส่วนภูมิภาค  ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  อำเภอดอนสัก ,วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา และวัดศรีสุวรรณ อ.ท่าชนะ