Monthly Archive: ตุลาคม 2017

พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้( 29ตุลาคม 2560) เวลา15.00 น นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 16-30 ต.ค. 2560 ณ วัดบางใหญ่ ต ลิเล็ด อ.พุนพิน โดยมีสามเณร พระพี่เลี้ยงและพระวิทยากร จำนวน 101 รูปและได้ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบทุนการศึกษาแก่สามเณร จำนวน 70 ทุน รวม 72,000 บาท

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามและให้คำแนะนำการ เตรียมสถานที่ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันนี้ (25 ตุลาคม 2560)นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามและให้คำแนะนำการ  เตรียมสถานที่ การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ดังนี้
เวลา 09.00 น. วัดสถลธรรมาราม  อ.พุนพิน
เวลา 10.00 น. วัดท่า  อ.ท่าฉาง
เวลา 11.00 น. วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา
12.00 น. วัดศรีสุวรรณ  อ.ท่าชนะ
ทั้งนี้ ทุกอำเภอได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดพิธีฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีปล่อยแถวกำลังพลตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยฯ

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 21.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยนายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีปล่อยแถวกำลังพลตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยฯ  ณ บริเวณหน้าศาลากลางหลังใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

พิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 7/2561 ณ วิทยาลัยการปกครอง ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560)

พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560)

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทานสำหรับใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยอัญมาประดิษฐาน ณ ห้องพระพุทธรูป ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังเก่า) ชั้น 2 เพื่อรอเชิญไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ เมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร  ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อบต.ไชยคราม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560  นายสุริยัณห์  จิรสัตย์สุนทร  ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์และความก้าวหน้าการก่อสร้างพระจิตกาธานของประชาชนในส่วนภูมิภาค  ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์  อำเภอดอนสัก ,วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา และวัดศรีสุวรรณ อ.ท่าชนะ