จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปี 2560