เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านสวยศรี ม.6 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

You may also like...