จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1