ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

คำแนะนำในการเข้าสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 1

ผังที่นั่งสอบ

You may also like...