บรรยากาศวันแรกของการรับสมัครพนักงานราชการ ของที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี (2 สิงหาคม 2560)