Daily Archive: สิงหาคม 1, 2017

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 102 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ชั้น 2ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศรับ พนก. (1)