Monthly Archive: สิงหาคม 2017

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านสวยศรี ม.6 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (พนักงานราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ)

คำแนะนำในการเข้าสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ 1

ผังที่นั่งสอบ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันครบรอบ 102 ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ ชั้น 2ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศรับ พนก. (1)