เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รับเสื้อพระราชทาน ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รับเสื้อพระราชทาน ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like...