โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างวิถีพอเพียง

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายประเวศ ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างวิถีพอเพียง ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

You may also like...