เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประเวศ ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นายประเวศ  ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง รุ่นที่ 1  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี 

 

 

You may also like...