วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 11.00น. นายสุกิจ มีพริ้ง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฯ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง (รุ่นที่ 1)

วันนี้ (13 มกราคม 2560) เวลา 11.00น. นายสุกิจ  มีพริ้ง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองฯ ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 6 ต.ขุนทะเล อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-13 มกราคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต.ขุนทะเล โดยมีเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน  การดำเนินงานฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นอย่างดียิ่ง

 

You may also like...