การศึกษาอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันนี้ (13 ธันวาคม 2559 ) นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานพิธิเปิดการอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 23/2560 วันที่13-24 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

You may also like...