จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่30พ.ย.59 ถึงวันที่29ธ.ค.59 ณ วัดธารน้ำไหล(สวนโมกขพลาราม)

1480319813492 1480319816126 1480319814839

You may also like...