โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายศุภวัชร  ศักดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายพิเศษตามโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 14 ประจำปี 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคใต้ ซ.พิเศษ (มอ.) อ.เมืองฯ14996485_10207533054552163_703176639_n 14962382_10207533054712167_1758659330_n 14958308_10207533054632165_289767948_n 14997065_10207533054792169_1704007061_n 14958881_10207533054472161_1065771034_n 14971942_10207533054432160_102678912_n

You may also like...