โครงการบ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2559 ระดับเขต ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559 ระดับเขต ระดับจังหวัด

1.บ้านวังศิลาดิเรกสาร ม.3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเขต และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด

2.บ้านศรีควนทอง ม.8 ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระดับเขต และรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดังจังหวัด จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

  • 1)บ้านท่าเพชร ม.5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองฯ
  • 2)บ้านคลองเสียว ม.10 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ

4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับจังหวัด จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

  • 1)บ้านศีปทุมวัลย์ ม.4 ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน
  • 2)บ้านพังกาญจน์ล่าง ม.1 ต.พังกาญจน์ อ.พนม

5.รางวัลชมเชยระดับจังหวัด ได้แก่

  • 1)บ้านน้ำราด ม.4 ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม
  • 2)บ้านเขาพิทักษ์ ม.1 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน
  • 3)บ้านประชาธรรม ม.18 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา

14963095_10207508735024190_199010187_n 14971418_10207508735384199_1570240740_n

14937988_10207508734944188_927965270_n 14971906_10207508734904187_1610811210_n

You may also like...